Wednesday, 2 November 2011

KATA NAMA

BAHASA MALAYSIA TAHUN 3

Saya telah mempunyai pengalaman mengajar Bahasa Melayu sebanyak EMPAT tahun. Blog ini adalah bertujuan untuk berkongsi pengetahuan tentang tatabahasa Bahasa Melayu. Penguasaan tatabahasa adalah penting bagi seseorang murid. Selain itu,dalam blog ini saya juga berkongsi pengalaman mengajar berkaitan dengan pengajaran dalam mata pelajaran ini.
Kata Nama:
Kata Nama dibahagi kepada 2 jenis, iaitu :
1. Kata Nama Am
2. Kata Nama Khas

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...